در این نوع کانکس امکان قرار گیری تجهیزات مخابراتی فراهم شده است.
کانکس مخابراتی اسکان سپهر با کاربری استقرار جهت ایستگاه های مخابراتی تلفن سیار BTS، فرستنده های رادیویی و بیسیم جهت تمام ارگان ها دولتی و خصوصی طراحی و ساخته می شود.

بدنه کانکس های مخابراتی از ساندویچ پانل می باشد که در برابر سرما و گرما بسیار مقاوم بوده و باعث جلوگیری از تخریب تجهیزات مخابراتی در طول مدت استفاده از این نوع کانکس می شود.

تجهیزات کانکس مخابراتی با توجه به نیاز مهندسین داخل آن نصب می شود و این امکان را به مشتری میدهد که به راحتی از جایی به جای دیگر این کانکس را منتقل نماید.

شرکت اسکان سپهر بزرگترین تولیدکننده انواع کانکس و اتاق پیش ساخته در کلیه استان ها.