کانکس انباری نوعی از تولیدات شرکت کانکس اسکان سپهر میباشد این کانکس قابلیت مونتاژ و دمونتاژ را دارا میباشد و جهت دپو محصولات تولیدی شرکت ها و سازمان ها کاربرد دارد این کانکس بر روی پشت بام قابلیت نصب شدن دارد و امکان گذاشتن وسایل اضافه منزل را برای شما فراهم میکند

سئو